MENU

Netinterpress

Kraków

  • Numer Oferty: NET-MS-728
  • Powierzchnia: 47.43 m² 
  • Ilość pokoi: 2 
  • Rynek: wtórny
  • Cena 231 426 zł (4 879,32 zł / m²)
  • Kontakt 730 65 47 57

OGŁOSZ ENIE

Syndyk masy upadłości,

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu, syg. akt VIII GUp 200/16.

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż:Prawo własności lokalu mieszkalnego - 47,43 m2, os. Słoneczne 14/25, 31-958 Kraków, obj. KW nr KR1P/00154147/1 - z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej (prawo użytkowania wieczystego działki oraz części wspólne budynku) obj. KW 77431 w 9/1000 częściach:cena wywoławcza wynosi 231 426,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 00/100 złotych).

za najwyższą zaoferowaną cenę.

Oferentów obowiązuje wadium w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100).

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 18 września 2017r. włącznie, bezpośrednio w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69 pok. 8 lub wysłać na adres: Biuro Syndyka Witold Szumski, 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 69/8 (decyduje data stempla pocztowego).

Z warunkami konkursu ofert - regulaminem, jak również wycenami można się zapoznać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. 8, tel. 531 087 771, od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 16.00 lub pod adresem e-mail: biurosyndyka.rog@wp.pl

Rozstrzygnięcie konkursu ofert , który będzie obejmował wyłonienie nabywcy, nastąpi w dniu 21 września 2017r. o godz. 11.00 w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. nr 8.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży, w każdym czasie bez podania przyczyny.


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo